SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

65.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 5. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2022. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 8.392.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje, vršit će se u obujmu i dinamici koje odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2022. godinu.

Članak 6.

Ovaj program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2022. godine.

 

KLASA: 363-02/21-01/28

URBROJ: 2107/02-01-21-2

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51250&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr