SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

76.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn i to:

  • 150.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);
  • 10.000,00 kn (od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 412-05/21-01/05

URBROJ:2142/01-01-21-4

Krk, 8. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr