SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

80.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) te članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko -goranske županije“ br. 26/09, 32/09 , 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja, 03. prosinca 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade
Provedbenog programa Grada Malog Lošinja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Grada Malog Lošinja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

Članak 2.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za Grad Mali Lošinj kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva za daljnji razvoj Grada Malog Lošinja te povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Članak 3.

Provedbeni program bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Grada Malog Lošinja utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike lokalnog razvoja, a izradit će se sukladno Uputama za izradu provedbenih programa Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-PPJLP(R)S-Inačica:1.1.).

Članak 4.

Gradonačelnica će imenovati radno tijelo koje će sudjelovati u cijelom postupku izrade Provedbenog programa, a za administrativno-tehničke poslove zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

O ovoj Odluci obavijestit će se javnost sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), objavom na web stranicama Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranicama Grada Malog Lošinja i u „Službenim novinama Primorsko -goranske županije“.

KLASA: 302-01/21-01/01

URBROJ: 2213/01-01-21-1

Mali Lošinj, 3. prosinca 2021.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=10005&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr