SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD KRK

81.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. prosinca 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
na beskamatni zajam

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti na beskamatni zajam (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20) članak 2. mijenja se i glasi:

„Sredstva beskamatnog zajma korisnik će vratiti u roku 1 godine od dana isplate zajma iz državnog proračuna.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 403-02/20-01/03

URBROJ:2142/01-01-21-48

Krk, 8. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51500&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr