SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

38.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17, 107/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar na 5. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN

davanja koncesije za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Lopar za razdoblje od 2022. do 2024. godine (dalje u tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar u razdoblju od 2022. do 2024. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2023.
godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine

Početak koncesije: 2023. godina

Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj: 69/17, 107/20), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/09, 44/10).

2. Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (trasa: Goli otok)

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2024.
godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina

Početak koncesije: 2024. godina

Procijenjena godišnja naknada: 5.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17, 107/20), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko -goranske županije“ broj 2/18).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Lopar tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:011-03/21-01/04

Urbroj:2169/02-01/21-06

Lopar, 1. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr