SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 30. Petak, 10. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

64.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 5. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja i procjena troškova građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine i to za:

  • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
  • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
  • postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
  • pripremu gradnje i ostale troškove građenja komunalne infrastrukture
  • građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja te pripremnih radnji prije građenja sa naznakom izvora njihova financiranja.

A. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Članak 2.

Građenje građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 990.000,00 kn prikazano je u sljedećoj tablici, sa naznačenim izvorom financiranja za svaku pojedinu poziciju:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

B. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

Članak 3.

Građenje građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.837.500,00 kn prikazano je u sljedećoj tablici, sa naznačenim izvorom financiranja za svaku pojedinu poziciju:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

C. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Članak 4.

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 3.300.000,00 kn prikazane su u sljedećoj tablici, sa naznačenim izvorom financiranja za svaku pojedinu poziciju:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

D. Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture

Članak 5.

Troškovi pripreme gradnje i ostali troškovi građenja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.675.000,00 kn prikazani su u sljedećoj tablici, sa naznačenim izvorom financiranja za svaku pojedinu poziciju:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

E. Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 6.

Troškovi građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u ukupnom iznosu od 5.695.000,00 kn prikazani su u sljedećoj tablici, sa naznačenim izvorom financiranja za svaku pojedinu poziciju:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u člancima 2., 3., 4., 5. i 6. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2022. godine.

KLASA: 363-02/21-01/25

URBROJ: 2107/02-01-21-3

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2202&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr