SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
235. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
234. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Talijanskoj drami Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca
47. Rješenje Urbroj: 2213/02-02-21-2
76. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
75. Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
74. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
73. Odluka o davanju na upravljanje Interpretacijskog centra „Duboak“
72. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
71. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
70. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu
69. Pravilnik o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
78. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
77. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini
76. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2022. godinu
75. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
74. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Punat
73. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2022. godinu
72. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
71. Godišnji Plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2022. godinu
70. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2022. godini
69. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2022. godini
68. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
67. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu
66. Zaključak o usvajanju Programa korištenja sredstava 30 posto dijela turističke pristojbe u 2022. godini
65. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
64. Proračun Općine Punat za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
63. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2022. godinu
62. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2022. godini
61. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenju namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu
60. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2022. godini
64. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2021. godinu
63. Polugodišnji obračun Proračuna za 2021. godinu
62. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o poništenju javnog natječaja o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
61. Odluka o cijeni usluge dječjeg vrtića za roditelje
60. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
59. Odluka o poništenju javnog natječaja o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
58. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
57. Odluka o Izmjeni Odluke o vrijednosti boda (B)
56. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Vrbnik
55. Odluka o kupnji nekretnina
3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.
2. Odluka o razrješenju članstva Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr