SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

68.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 21/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 26. studenoga 2021. godine donosi

GODIŠNJI PLAN

razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Punat za 2022. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2021. – 2024. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite za 2022. godinu.

Tijekom 2022. godine potrebno je:

- provesti osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Općine Punat

- donijeti Plan vježbi civilne zaštite

- donijeti reviziju Procjene rizika od velikih nesreća

- donijeti reviziju Plana djelovanja civilne zaštite

Članak 2.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat čini prilog ovog Godišnjeg plana.

Članak 3.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-23

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.,v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr