SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

76.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu («Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 24.11.2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o davanju
suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/17 i 23/20) mijenja se članak 1. Odluke i glasi:

»Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica daje suglasnost Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

  • korištenje kredita do 31.03.2024. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja
  • rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2024., a zadnja 31.12.2033. godine
  • kamatna stopa: 2,50%, fiksna, obračunava se polugodišnje
  • interkalarna kamata u visini redovne, kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno
  • naknada za obradu kredita: 0,8% jednokratno.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 325-01/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-21-142

Malinska, 24.11.2021.

Općinsko vijeće
Općine Malinska-Dubašnica

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr