SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 26. studenog 2021. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE PUNAT
ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIO Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i to:

1. SAŽETAK

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

5. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

6. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIKA

7. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO Proračuna sadrži:

1. RASHODE I IZDATKE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2. RASHODE I IZDATKE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Punat za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-29

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr