SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA VRBNIK

55.

Na temelju članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbnik Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 3. sjednici koja je održana 17. studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o kupnji nekretnina

Članak 1.

Općina Vrbnik otkupit će nekretnine u privatnom vlasništvu od fizičkih osoba i to:

1) k.č. br. 203/1, pašnjak, površine 243 m2, z.k.ul.5795 k.o. Vrbnik, u vlasništvu Žic Ivana iz Vrbnika, Vinogradska 3

2) k.č. br. 203/2, pašnjak, površine 215 m2, z.k.ul.5795 k.o. Vrbnik, u vlasništvu Žic Ivana iz Vrbnika, Vinogradska 3

3) dio k.č. br. 203/3, oranica, površine 524 m2, z.k.ul.4047 k.o. Vrbnik, u vlasništvu u vlasništvu Matanić Bogoslava iz Vrbnika, Japnenica 8.

ukupno površine 982 m2, u svrhu proširenja parkirališnih površina u naselju Vrbnik.

Članak 2.

Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke otkupit će se po cijeni od 27 €/m2 u protuvrijednosti srednjeg tečaja PBZ na dan isplate.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik da u ime Općine Vrbnik, poduzima sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke, odnosno sklopi kupoprodajne ugovore. Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 930-01/21-01/104

URBROJ: 2142-07-01-21-1

Vrbnik, 17. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51516&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr