SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

73.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 24. studenog 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju na upravljanje
Interpretacijskog centra „Duboak“

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način upravljanja Interpretacijskim centrom „Duboak“ u Malinskoj.

Članak 2.

Komunalnom društvu „Dubašnica“ d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Dubašnica d.o.o.) daje se na upravljanje Interpretacijski centar „Duboak“, prizemlje površine 228,7 m2, smješten na k.č. br. 3357/2, k.o. Bogovići, u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Za poslove upravljanja Dubašnica d.o.o. je dužna utvrđivati Plan upravljanja te godišnje programe, na koje suglasnost daje Načelnik.

U pripremi prijedloga Plana upravljanja i godišnjih programa Dubašnica d.o.o. je dužna surađivati s nadležnim upravnim tijelima Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Za poslove iz članka 3. sredstva će se osigurati iz sredstava redovite turističke posjete, te po potrebi iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Dubašnica d.o.o. je dužna sredstva prikupljena iz redovite turističke posjete Interpretacijskom centru „Duboak“ posebno voditi kao prihod od ulaznica.

Cijenu ulaznica utvrđuje Dubašnica d.o.o., uz prethodnu suglasnost Načelnika.

Dubašnica d.o.o. će do 31.03. Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica dostavljati godišnje izvješće o realizaciji i potrošnji sredstava iz članka 3. ove Odluke.

Članak 6.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Malinska-Dubašnica za sklapanje Ugovora o upravljanju, sukladno ovoj Odluci, te donošenje akata koje iz nje proizlaze.

Ugovor o upravljanju pripremit će Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-17

Malinska, 24. studeni 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51511&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr