SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

69.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat, na 4. sjednici održanoj dana 26. studenog 2021. godine, donosi

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2022. godini

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuju su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

10. Građevine oborinske odvodnje

Članak 2.

"Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-7

Punat, dana 26. studenog 2021.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr