SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 29. Petak, 26. studenog 2021.
OPĆINA PUNAT

75.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj dana 26. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta "Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka” i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta “Službene novine Primorsko- goranske županije broj 11/17 i 23/20) članak 6. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

„Daje se suglasnost Ponikve voda d.o.o. za sklapanje Ugovora o kreditu, Dodatka I. Ugovoru i Dodatka II. Ugovoru s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna (prilog: indikativna ponuda od 31.5.2016. te nacrt Ugovora o kreditu, Dodatka I. Ugovora i Dodatak II. Ugovora).

Članak 2.

U članak 8. stavku 1. iza teksta: „ nacrt Ugovora o kreditu HBOR-a“ dodaje se tekst: „i nacrt Dodatka I. i II. Ugovoru“.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/8

URBROJ: 2142-02-01-21-26

Punat, 26. studenoga 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2201&mjesto=51521&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr