SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Odluka o nastavku obavljanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Cresa
65. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Cresa
64. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
63. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
62. Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres – građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
61. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata
60. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu
59. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2021. godinu
58. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu
57. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
56. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu
55. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu
54. Proračun Grada Cresa za 2021. godinu s projekcijom proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2022. do 2023. godine
53. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
52. II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu
51. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu
50. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastructure
49. Odluka o dodjeli javnih priznanja
48. Odluka o površinama javne namjene Grada Cresa
47. Odluka o komunalnom redu
46. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Cresa za 2021. godinu
105. Zaključak o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog Vijeća
104. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka
103. Odluka o davanju suglasnosti na beskamatni zajam
102. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite, Smjenice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2021.-2024. godine i donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka
101. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju (naplati) ekološke pristojbe
100. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID -19
99. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19
98. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
97. Odluka o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2021. godini
96. Odluka o porezima Grada Krka
95. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2021. godini
94. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2021. godinu
93. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
92. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
91. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
90. Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
89. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
88. Proračun Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za 2022. - 2023. godinu
87. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2020. godini
86. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka za 2020. godinu
85. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu
84. II. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu
83. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
82. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
81. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
80. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
79. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
78. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
62. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
55. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
123. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi osoba s mišičnom distrofijom Primorsko-goranske županije
122. Odluka o dodjeli sponzorstva udruzi Labin Art Express XXI
121. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi „Ex Tempore Volosko“
120. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi liječenih alkoholičara „Opatija“
119. Odluka o dodjeli sponzorstva Pčelarskoj udruzi Učka
118. Odluka o dodjeli sponzorstva Hrvatskoj udruzi za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO
117. Odluka o dodjeli sponzorstva Liburnijskom društvu za dobrobit životinja „Lunjo i Maza“
116. Odluka o dodjeli sponzorstva Društvu za istraživanje i potporu
115. Odluka o dodjeli sponzorstva Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija
114. Odluka o dodjeli sponzorstva Ani Cerovac
113. Odluka o dodjeli sponzorstva Aeroklubu Cumulus – Opatija
112. Odluka o dodjeli sponzorstva Ronilačkom klubu „Policajac – ronilac“
111. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih
110. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
109. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2021. godinu
108. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2021. do 2023. godine
107. Proračun Grada Opatije za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
106. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2021. godinu
105. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
104. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
103. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
102. I. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
101. II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2020. do 2022. godinu
100. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu
99. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
98. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
97. Zaključak o dodjeli sponzorstva KBC Rijeka – Klinici za dječju kirurgiju Kantrida
96. Rješenje o razrješenju i izboru člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Opatije
95. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
94. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera
93. Zaključak – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
92. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
76. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2021. godinu
54. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2021. godini
52. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini
51. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2021. godinu
50. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2021. godini
49. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2021. godinu
48. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
47. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine
46. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2021. godinu
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu
44. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu
43. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2021. godinu
42. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
41. Proračun Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
40. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2021. godinu
56. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
113. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2021. godini
76. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu
44. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021.godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr