SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

96.

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o porezima Grada Krka

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Krku (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. Porez na kuće za odmor.

Članak 3.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

III. NADLEŽNOST (PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA)

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate poreza na kuće za odmor provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

Članak 5.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/19).

Članak 7.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/01, a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/01).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/19), a nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/19).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-20-8

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr