SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

97.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Krka od 11. prosinca 2020.godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2021. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Grada Krka, određuju se vrste građevina odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevine za iduću 2021. godinu.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na sva naselja na području Grada Krka i to:

1. za naselje (grad) Krk i naselje Kornić, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata;

2. za sva ostala naselja od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

Iznimno od odredaba članaka 2. i 3. ove Odluke, Gradonačelnik može odobriti na temelju pisanog odobrenja izvođenje predmetnih radova, ako se radi o:

- radovima koje je potrebno izvesti kao hitne intervencije;

- radovima od značaja za turizam i gospodarstvo;

- radovima na objektima infrastrukture i objektima javnog sadržaja, odnosno o većim projektima od posebnog interesa.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari sukladno ovlastima iz članka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 6.

Novčana kazna za investitora (fizičku ili pravnu osobu) koji izvodi građevinske radove iz članka 2. ove Odluke određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (»Narodne novine« broj 23/18) koji je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/20-01/08

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr