SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner«
33. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
32. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
31. Odluka o izboru članice Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
30. Odluka o razrješenju člana Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
29. Odluka o dopuni Odluke o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
28. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
27. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica
26. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona II, Grad Opatija
25. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I, Zona I., Grad Opatija
24. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište, Grad Crikvenica
23. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
22. Program javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2018.godinu
21. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
20. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
19. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
18. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
17. Odluka o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
16. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica
15. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica
14. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Galboka u Nerezinama, Grad Mali Lošinj
13. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebnu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk
12. Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica - Krk
11. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija
10. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija
9. Odluka o rasporedu sredstava: 420601 »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
8. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018. godini
7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2018. godinu
6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2018. godini
5. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini
4. Izmjena i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije
14. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica NA 121
13. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa
12. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa
12. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
11. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka
12. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja »Artatore (UPU 5)«
19. Financijski plan predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2018. godinu
18. Program rada predstavnika talijanske nacionalne manjine za 2018. godinu
17. Financijski izvještaj talijanske nacionalne manjine za 2017. godinu
16. Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Opatiji za 2018. godinu
15. Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Opatije za 2018. godinu
14. Financijski izvještaj srpske nacionalne manjine za 2017. godinu
13. Program rada predstavnika slovenske nacionalne manjine za 2018. godinu
12. Financijski plan predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Opatija za 2018. godinu
11. Financijski izvještaj slovenske nacionalne manjine za 2017. godinu
10. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija
9. Ispravak Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije
10. Program potpora poljoprivrede na području Grada Raba za 2018. godinu
9. II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Čavle i nekretnina u vlasništvu pravne i fizičke osobe
9. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Čavle
8. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju proizvodne zone Soboli I2
6. Godišnji Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Čavle za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
5. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Čavle za 2017. godinu
4. Program razvoja Proizvodne zone I2 Soboli
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturalno uređenje i poljoprivredu
1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
10. Plan prijma u službu za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr