SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA ČAVLE

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 22.veljače 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
proizvodne zone Soboli I2

Članak 1.

U članku 3. Odluke o osnivanju proizvodne zone Soboli I 2 (SN PGŽ 14/2016) i Odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o osnivanju proizvodne zone Soboli I2 (SN PGŽ 36/2017) u stavku 3.:

-iza oznake katastarske čestice broj: 4549/1 briše se riječ »dio«,

-oznake katastarske čestice 4577/3, 4557, 4572/1, 4576/1, 4586/2, brišu se,

-iza oznake katastarske čestice 4579/2 i 4577/3 dodaje se riječ »dio«,

-iza oznake katastarske čestice 4771/17 dodaju se oznake katastarskih čestica broj: »4551/1 dio, 4552, 4596/3, 4571/15, 4516/4, 4557/2, 4550/2, 4551/2, 4557/ 1, 4571/11«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-03-18-01-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr