SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
164. Odluka o predlaganju opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.
163. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi 'Milan Brozović', Kastav
162. Odluka o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres
34. Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana
33. Zaključak o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra
32. Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu
31. Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
30. Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Cresa za 2015. godinu
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
42. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o ostvarivanju poticaja za vinogradarsku proizvodnju
55. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
54. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja - naselja Pobri (UPU 6)
53. Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
52. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselj Ika Oprić UPU 3
51. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
50. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I.-VI. 2016. godine
55. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada raba za 2016. godinu
54. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31)
53. Izmjene Plana prijma u službu u Grad rab za 2016. godinu
21. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2016. godinu
31. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine
39. Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik
38. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
37. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine u Općini Vrbnik
35. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
34. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine u Općini Vrbnik
33. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 1-6 2016. godinu u Općini Vrbnik
32. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr