SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

21.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 4. 10. 2016. g. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Mrkopalj za I.-VI. 2016. godinu sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Izvršenjem prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/16-01/01

Ur.broj:2112-05-01-16-21

Mrkopalj, 4. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=51315&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr