SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD RAB

53.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 6. listopada 2016. godine

IZMJENE
Plana prijma u službu u Grad Rab za 2016. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rab za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 2/ 16), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

-kod rednog broja 1. - u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u podstupcu »magistar struke ili stručni specijalist« brojka »0« zamjenjuje se brojkom »1«,

-kod rednog broja 2. - u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u podstupcu »magistar struke ili stručni specijalist« brojka »0« zamjenjuje se brojkom »1«,

-kod rednog broja 4. - u Upravnom odjelu za financije, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u podstupcu »magistar struke ili stručni specijalist« brojka »0« zamjenjuje se brojkom »1«,

-kod rednog broja 5. - Ukupno, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, u podstupcu »magistar struke ili stručni specijalist« brojka »0« zamjenjuje se brojkom »3«.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/16-01/121.

URBROJ:2169-01-01-16-1-1.

Rab, 6. listopada 2016.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=51280&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr