SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD RAB

55.

Na temelju članaka 41. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/ 11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2986/2013) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu

Članak 1.

Političkoj stranci Rapskom pučkom saboru - RPS, koja je zastupljena u Gradskom vijeću Grada Raba, obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje finaciranje iz Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godine.

Članak 2.

Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje Rapskom pučkom saboru - RPS traje do uredne dostave Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu sa sastavnim dijelovima, te do javne objave na web stranicama političke stranke izvješća o donacijama koje je za potporu svojeg političkog djelovanja primila u prvih šest mjeseci tekuće godine, sa specificiranim podacima, odnosno do objave obavijesti da u navedenom periodu nije primila donacije.

Po urednom izvršenju obiju obveza iz stavka 1. ovog članka, iznos isplate sredstava za redovito godišnje financiranje Rapskom pučkom saboru - RPS umanjit će se razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave financijskog izvještaja, po dostavi obavijesti od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, odnosno Državnog ureda za reviziju da je politička stranka ispunila svoju obvezu dostave godišnjeg financijskog izvještaja, odnosno objave podataka o donacijama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-16-10

Rab, 10. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr