SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD CRES

33.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 146/08., 38/09., 153/09., 90/ 10., 143/12., 152/14), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/ 14. i 98/15.), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Grada Cresa (Službene novine PGŽ br. 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. listopada 2016. godine, donosi

Zaključak
o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra
- kuće u Cresu izgrađene na č. zgr. 299, upisana
u z.k. ulošku 5532, k.o. Cres

I.

Grad Cres, kao ovlaštenik prava prvokupa, odriče se prava prvokupa kulturnog dobra - zgrade u Cresu u Ulici Zagrad, izgrađene na nekretnini zemljišnoknjižne oznake č. zgr. 299, z.k. uložak 5532, k.o. Cres, u površini od 25 m2.

II.

Ponuđena kupoprodajna cijena nekretnine opisane u točki I. Zaključka iznosi 65.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan prodaje.

III.

Nakon što zaključi ugovor o kupoprodaji za predmetnu nekretninu, ponuditelj Damir Paljić iz Novog Sada, Vojvođanskih brigada 11, R Srbija, obvezuje se jedan primjerak istoga dostaviti Gradu Cresu, Odsjeku za pravne i opće poslove, radi utvrđenja da ponuđena nekretnina nije prodana po povoljnijoj cijeni niti pod povoljnijim uvjetima od ponuđenih.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 943-01/16-1/18

URBROJ: 2213/02-01-16-2

Cres, 3. listopada 2016.

GRAD CRES, GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10002&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr