SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 10.stavak 1. i članka 20. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj: 74/10, 125/14), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13- pročišćeni tekst), članka 10. Odluke o unutrašnjem ustroju Vinodolske općineSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 16/16), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici Vijeća održanoj 26.07.2016. godine, donijelo je

ODLUKU O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN
PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Vinodolske općine u Jedinstvenom upravnom odjelu općine i Odsjecima, unutar Upravnog odjela.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namjetenika iz članka 1. ove Odluke određuje se unutar KATEGORIJE, POTKATEGORIJE I KLASIFIKACIJSKOG RANGA kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Osnovica plaća uvećat će se za 8 posto ako djelatnik-ca ima znanstveni magisterij, te 3 posto ukoliko ima položen pravosudni ispit.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti pravilnik o plaćama Općine VinodolskeSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 17/99).

KLASA:022-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-01-7-226

Bribir, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr