SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

164.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst)i članka 25. stavka 1.Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 10. listopada 2016. godine, donio je

ODLUKU
o predlaganju opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o

I.

Josip Dedić, predlaže se opozvati sa dužnosti člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije.

II.

Slobodan Juračić, predlaže se izabrati za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije i to do isteka mandata člana iz točke I. ove Odluke čiji se opoziv predlaže.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/16-01/37

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-39

Rijeka, 10. listopada 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=00001&odluka=164
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr