SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
66. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
121. Projekcija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za razdoblje 2016.-2018. godine
120. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu
119. Plan razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2016.-2018.
118. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2016. godinu
73. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
48. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća
47. Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2016. godinu
46. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
45. Odluka Urbroj: 2142-04-02-15-1
44. Odluka Urbroj: 2142-04-01-15-7
43. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
42. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2015. godini
41. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2015. godini
40. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
39. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2015. godini
38. II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini
37. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
36. II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2015. godini
35. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
34. I. izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2015. godini
33. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2015. godini
32. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2015. godinu
31. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2015. godini
30. I. izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2015. godini
29. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu
28. II. Izmjene Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016.-2017. godinu
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
41. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
16. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Mrkopalj
66. Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
65. Odluka o načinu financiranja rada predstavnika nacionalnih manjina u Općini Omišalj
64. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
63. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj
62. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
61. Plan raspodjela sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
60. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2016. godinu
59. Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje od 2016.-2018. godine
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu
57. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2016. godinu
56. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu
55. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53. Proračun Općine Omišalj za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
52. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr