SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

66.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« br. 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13-pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Opatije dana 3. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/2014) u daljnjem tekstu: Odluka, članak 3. stavak prvi točka 3. alineja prva dopunjuje se na način da se iza riječi »otuđili« dodaje točka, iza koje nova rečenica glasi:

»Ukoliko podnositelj zahtjeva ima u suvlasništvu kuću ili stan koji nije useljiv ili odgovarajući u smislu odredbe članka 23. Odluke, odnosno ukoliko je suvlasnički dio kuće ili stana koji nije useljiv ili odgovarajući u smislu odredbe članka 23. Odluke prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio, njegov zahtjev uzet će se u razmatranje, te o istom odlučiti ovisno o konkretnim činjenicama, pri čemu je teret dokaza na podnositelju zahtjeva.«

Članak 2.

U članku 34. iza stavka prvog dodaje se novi stavak drugi koji glasi:

»Ukoliko osobe iz stavka prvog steknu suvlasništvo kuće ili stana kao posebnog dijela zgrade u Republici Hrvatskoj koji nije useljiv ili odgovarajući u smislu odredbe članka 23. Odluke, dužni su u roku od trideset dana od dana stjecanja dostaviti Gradu Opatiji očitovanje i dokaze o neuseljivosti, odnosno dokaze da se radi o neodgovarajućoj kući ili stanu u smislu odredbe članka 23. Odluke. Pri tom su navedene osobe za slučaj otuđenja nekretnine u obvezi u roku od trideset dana od izvršenog otuđenja dostaviti Gradu Opatiji ugovor o kupoprodaji, darovanju, razvrgnuću ili drugoj vrsti raspolaganja radi ponovnog preispitivanja statusa najmoprimca, te njegove eventualne mogućnosti da sam riješi svoje stambeno pitanje.«

Dosadašnji stavak drugi postaje stavak treći.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/14-01/13

URBROJ: 2156/01-03-15-2

Opatija, 3. prosinca 2015.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr