SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

34.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 20. sjednici, održanoj 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2015. godini

Članak 1.

U Programu zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2015. godini (SN PGŽ 41/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/15-161/01

Ur.broj: 2142-04-05-15-21

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr