SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

43.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi: dio z.č. 6016/ 1, ukupno 162 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 54.270,00 kuna (slovima:pedesetičetiritisućedvijestotine-isedamdesetkuna).

2. Odabranim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 11. listopada 2015. godine u »Novom listu« i web stranicama Općine Dobrinj, utvrđuje se: Dragutin Simović i Nada Simović, oboje iz Hlape, Hlapa 6.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/4

URBROJ:2142-04-01-15-8

Dobrinj, 10. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51514&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr