SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
80. Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
79. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
78. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
77. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
76. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice
75. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata
74. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Crikvenice
73. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
63. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2013. godine
65. II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2013. godini
64. Zaključak o davanju suglasnosti na II. nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije, klasa: 021-05/13- 01/10, urbroj: 2142-03-01/1-13-17
63. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
62. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2013. godinu
61. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini
60. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2013. godini
59. II. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini
58. III. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
57. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
56. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2013. - 2015. godine
55. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
54. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Baška za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr