SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u sportu na području Općine Baška
za 2013. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2013. godinu i to kako slijedi:

.sufinanciranje rada S.D. »Vihor« Baška 68.902,50

.sufinanciranje »Corinthia cupa« (SD »Vihor«) 1.097,50

.sufinanciranje rada NK »Vihor« 130.000,00

.sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 5.000,00

.sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 10.000,00

.Moto klub »Krk 5.000,00

.NK »Krk« 2.000,00

.AK »Krk« 5.000,00

.JK »Krk« 23.000,00

.sportske stipendije 9.625,00

.ostala pokroviteljstva i proslave 14.000,00


U K U P N O 273.625,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-15

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr