SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 17/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2013. godinu:

.sufinanciranje rada KD »Šoto« 60.000,00

.sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

.sufinanciranje rada Društva Sinjali 30.000,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.sufinanciranje tiskanja knjiga 5.000,00

.sufinanciranje Festivala folklora otoka Krka 7.000,00

.sufinanciranje filma »AZ, Branko pridivkom Fučić« 5.000,00

.sufinanciranje »Plesa u prirodi« (KD »Šoto«) 13.000,00

.zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 32.000,00

.uređenja fontane i trga u ulici Vladimira Nazora 46.187,50

.zaštita kulturne baštine - sv. Marko 5.650,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Križ 20.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Ivan 5.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Trojica 5.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 131.250,00

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

.organizacija ostalih kulturnih događanja 540.000,00


Ukupno: 930.087,50

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2013. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1,521.600,00

.dječji vrtić - nabava opreme 8.000,00

.dječji vrtić - izleti, predstave i sl. 3.000,00

.dječji vrtić - dodatna ulaganja u zgradu 92.250,00

.izgradnja osnovne škole - intelektualne usluge 15.625,00

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 123.600,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

.sufinanciranje rada psihologa 5.280,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 64.700,00

.sufinanciranje nabave knjiga 5.000,00

.sufinanciranje glazbene nastave 11.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 22.000,00

.stipendije
(nadareni učenici, deficitarna zanimanja, studenti) 149.625,00

.sufinanciranje školarine 7.951,86

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 16.000,00


Ukupno: 2,057.343,86

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-13

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr