SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

II. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 17/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 389.649,18 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

.HBOR 70.918,75 kuna

.Komunalni doprinos 201.039,65 kuna

.Posebni prihodi 30.000,00 kuna

.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 87.690,78 kuna

poz 107.65 Oborinska kanalizacija D102
- spoj kod diskonta 52.808,25


poz 107.04 Oborinska kanalizacija ulica
Kralja Zvonimira 70.918,75


poz 107.48 Ponikve - kanalizacija i vodovod
ulica K.Zvonimira 232.226,42


poz 107.51 Ponikve - odvodnja
naselja Jurandvor 14.497,37


poz 107.52 Ponikve -
odvodnja naselja Batomalj 14.290,28


poz 107.53 Ponikve -
odvodnja naselja Draga Bašćanska 4.908,11


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-12

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr