SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 17/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2013. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.financiranje ultrazvučnih pregleda za stanovnike
Općine Baška 18.000,00

.financiranje tečaja za trudnice - Dom zdravlja 1.566,00

.sufinanciranje rada turističke ambulante 287.751,00

.pomoć za podmirenje troškova uređenja
prostorija u kojima je radila turistička ambulanta
i popravak opreme 10.000,00

.sufinanciranje HMP 9.948,00

.financiranje nabave opreme za KBC Rijeka 45.918,25

.sufinanciranje nabave opreme za
Thalassotherapiju Opatija 23.201,67

.ostale zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00

.stalna mjesečna novčana pomoć 94.500,00

.jednokratna novčana pomoć 149.000,00

.sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću 14.400,00

.sufinanciranje troškova stanovanja 32.000,00

.sufinanciranje školske marende 2.660,00

.sufinanciranje nabave udžbenika 35.000,00

.novčana pomoć za studiranje 6.000,00

.pomoć u prigodi blagdana (novčana i namirnice) 24.000,00

.ostale pomoći i donacije 15.000,00


U K U P N O: 803.944,92

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-14

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr