SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07, 56/09, 25/10, 12/13) u članku 11. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, u slučaju da obveza iznosi najmanje 100.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-16

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr