SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

54.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine donosi

IZVJEŠTAJ
O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U sažetku Općeg dijela proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prikazani su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci, na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i raspoloživa sredstva prethodnih godina, kako slijedi:

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži pregled izvršenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Baška za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Promorsko-goranske
županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-5

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Pror  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr