SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

76.

Na temelju članaka 30. i 64. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama
te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

U Odluci o područjima i granicama, te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/02, 37/06 i 55/09), u članku 5., stavku 1., točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. Za Mjesni odbor Crikvenica - centar u Crikvenici, Ulica Petra Preradovića 1,

2. Za Mjesni odbor Crikvenica - zapad u Crikvenici, Ulica Petra Preradovića 1,

3. Za Mjesni odbor Crikvenica - istok u Crikvenici, Ulica Petra Preradovića 1«.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/13-01/10

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 4

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr