SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva
21. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu
88. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću »Rijeka«
11. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2010. godinu
10. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2011. godinu
9. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu
39. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
38. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
37. Odluka o ustroju Motrilačke i dojavne službe
36. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
35. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
34. Odluka o raspodjeli rezultata
33. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2011. godini
32. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
31. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
30. Izmjene i dopune Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Klana
29. Odluka o dodjeli nagrade učenici generacije OŠ Klana
28. Priznanje Općine Klana Drvnoj industriji Klana
27. Priznanje Općine Klana Nogometnom klubu Klana
26. Priznanje Općine Klana Hrvatskom lovačkom društvu Zec Klana
25. Nagrada Općine Klana Ivanu Šustaru
24. Nagrada Općine Klana Zoranu Majkiću
23. Nagrada Općine Klana Josipu Baraku
22. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
23. Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
21. Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
38. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine »Ponikve« d.o.o. Krk
37. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine »Radija Otok krk«
36. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
34. Odluka o donošenju UPU 4 - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene R6a
33. Odluka o osnivanju Posebne ustrojbene jedinice za uslugu pomoći i njege u kući starijim osobama
36. Ispravak Urbroj: 2107-03/11-01-3-12-1
1. Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Jelenje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr