SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 8. kolovoza 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05, 36/09 i 34/10) u članku 13. stavku 1. točki 5.a, riječi »školsku godinu 2010./2011.«: mijenjaju se i glase »školsku godinu 2011./2012.;«

Članak 2.

U naslovu 5a) riječi »školsku godinu 2010./2011.« mijenjaju se i glase »školsku godinu 2011./2012.«

Članak 3.

U članku 24.a stavcima 1.,2., i 4. riječi »školsku godinu 2010./2011.« mjenjaju se i glase »školsku godinu 2011./ 2012.«

U stavku 6. riječi »30. rujna 2010. godine« mijenjaju se i glase »30. rujna 2011.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-11-4

Punat, 8. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr