SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OPĆINE JELENJE
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu (»Narodne novine« broj 136/05) i članka 26. Statuta Turističke zajednice Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 17/10) i Odluke Turističkog vijeća od 13. srpnja 2011. godine, Turističko vijeće TZ Jelenja raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora Turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Jelenje

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije:

2.da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu;

3.da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4.da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5.da posjeduje organizatorske sposobnosti;

Prijavi priložiti:

-životopis

-ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

-potvrdu o radnom stažu (ovjerena preslika radne knjižice)

-uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (ne starije od 6 mjeseci)

-presliku domovnice.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti na adresu: TZ Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice, s naznakom »za natječaj - ne otvaraj« u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o imenovanju.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=60037&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr