SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/1995, 109/1995, 21/1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003 (proč. tekst), 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/ 2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 9. kolovoza 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/05 i 55/06) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na području Općine Klana utvrđuju se sljedeće zone:

1.prva zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr. 18 - 85, i od 111 - 225

2.druga zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr. 86 - 110, i od 226 - 250, te naselja Kalužica, Lisac, Podstrmac, Predboršt, Studena, Škalnica, Zatrep, Pilana, Laze i Breza

3.treća zona obuhvaća područja Marišćina, Boršt, Strmašćica, Mlaka, Gumance, Trstenik, Pod Klanac, Vranjino, Prve njive, Malo Židovje, Rojno i ostali dio Općine Klana

4.četvrta zona obuhvaća zemljište na području Općine Klana koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama te dio bivših vojarni na području Općine Klana koje su priključene naseljima:

a) za objekte do 5000 m3

b) za objekte preko 5000 m3

i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određene u kunama po m3 građevine (kn/m3):

ZONA

JED. IZNOS
KOM. DOP.
(kn/m3)

JAVNE
POVRŠINE

NERAZVRSTANE
CESTE

GROBLJA

1.

55,00

14,30

36,30

4,40

2.

43,00

11,18

28,38

3,44

3.

30,00

7,80

19,80

2,40

4. a)

25,00

6,50

16,50

2,00

4. b)

23,00

5,98

15,18

1,84

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/38

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 9. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51217&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr