SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

88.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradonačelnik je 3. kolovoza 2011. godine donio sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
Dječjem vrtiću »Rijeka«

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje Dječjem vrtiću »Rijeka«, putem dugoročnog financijskog kunskog kredita u iznosu od 4.500.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u EUR kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje dovršetka II. faze izgradnje Dječjeg vrtića na Srdočima i uređenja gospodarskog dijela Podcentra predškolskog odgoja Potok i to pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

4.500.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

po sklapanju ugovora, sukcesivno sukladno dinamici
izvedenih radova

Nominalna kamatna stopa:

tromjesečni EURIBOR (16. 6. 2011. g. iznosi 1,494 %) + marža na referentnu kamatnu stopu 1,39 % = 2,884 % godišnje

Efektivna kamatna stopa:

3,01 %

Interkalarna kamata:

jednaka nominalnoj

Tromjesečni EURIBOR:

1,494 %

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok otplate kredita:

5 godina, po isteku počeka od 2 godine

Dinamika otplate glavnice i kamate:

tromjesečno u 20 jednakih rata
dospijeće plaćanja glavnice: zadnjeg dana u mjesecu
dospijeće kamate: zadnjeg dana u mjesecu tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita

Dospijeća prve rate:

27 mjeseci od potpisa ugovora

Naknada za odobrenje kredita:

0,40 % jednokratno
18.000,00 kn

Valutna klauzula:

Sva plaćanja glavnice i kamate vrše se u kunama prema srednjem
tečaju HNB za EUR važećem na dan plaćanja

Ukupna cijena kredita:

5.118.043,16 kn = 4.500.000,00 kn + 618.043,16 kn (600.043,16 kn+18.000,00 kn)

Instrumenti osiguranja kredita:

3 (tri) komada bjanco mjenice Dječjeg vrtića »Rijeka« s mjeničnim očitovanjem te izjava sukladno članku 125. Ovršnog zakona (obična zadužnica)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/54-57

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 3. kolovoza 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51000&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr