SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
12. Program provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Primorsko-goranske županije
3. Odluka o razrješenju i imenovanju gradonačelnika Grada Bakra, te razrješenju članova Gradskog poglavarstva
4. Odluka o određivanju imena novim ulicama i preimenovanju dijela ulice Rialto u naselju Cres
8. Odluka o poništenju nadmetanja
7. Odluka o izboru izvođača za obavljanje poslova provođenja mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
6. Odluka o izboru izvođača za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske službe
5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na postupanje
4. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
3. Odluka o imenovanju predsjednika i člana Komisije za unapređenje i razvitak manjih mjesta
2. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja
1. Odluka o grbu i zastavi Grada Malog Lošinja
24. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rijeke
13. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za
12. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2003. godine
11. Odluka o Detaljnom planu uređenja stambeno- poslovnih građevina »Pošta«
10. Odluka o I. izmjeni Socijalnog programa
9. Program javnih potreba u oblasti gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede za 2004. godinu
8. Program javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2004. godinu
7. Program javnih potreba u oblasti obrazovanja za 2004. godinu
6. Program javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu
5. Program javnih potreba u sportu za 2004. godinu
4. Program javnih potreba u oblasti kulture za 2004. godinu
3. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja
1. Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2003. godinu
7. Odluka o izmjeni uvjeta zaduživanja Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta dječjeg vrtića
6. Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru Općini Kostrena
5. Vjerodostojno tumačenje teksta provedbenih mjera Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo (»Službene novine« PGŽ broj 16/02)
4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2004. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2003. godinu
3. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
14. Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komun. poslova
13. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda
11. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
10. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske rezerve od 01.01. do 31. 12. 2003. godine
9. Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr