SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

5.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. prosinca 2003. donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuje opseg financiranja sportskih udruga, odnosno izgradnje sportskih objekata iz sredstava proračuna Općine Klana za 2004. godinu.

Članak 2.

U skladu sa ovim Programom u sklopu proračuna Općine Klana za 2003. godinu osigurat će se sredstva za:


R. br. Program Plan 2003. Plan 2004. Razlika


1. Tekuće donacije HNK-a »Klana« 150.000,00 170.000,00 20.000,00 2. Tekuće donacije BK »Klana« 15.000,00 20.000,00 5.000,00 3. Tekuće donacije PBK »Sv.Rok« 15.000,00 20.000,00 5.000,00 4. Tekuće donacije karate klub »Klana« 12.000,00 34.000,00 22.000,00 5. Tekuće donacije planin.društvu »Pliš« 15.000,00 16.000,00 1.000,00 6. Tekuće donacije škol.sport.dr.»Gradina« 5.000,00 5.000,00 0,00


UKUPNO TEKUĆE DONACIJE ZA SPORT 212.000,00 265.000,00 53.000,00


8. Kapitalne donacije za Nogometni klub »Klana« za svlačionicu 30.000,00 100.000,00 70.000,00 9. Kapitalne donacije za uređenje teretane 150.000,00 40.000,00 -110.000,00 12. Kapitalne donacije za igralište Lisac 10.000,00 140.000,00 130.000,00 13. Kapitalne donacije za DVD Škalnica i Klana 40.000,00 0,00 0,00


UKUPNO KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU

SPORTSKIH OBJEKATA 230.000,00 280.000,00 90.000,00


SVEUKUPNO SPORT I REKREACIJA: 442.000,00 545.000,00 143.000,00


Članak 3.

Korisnicima donacija iz prethodnog članka isplate će se vršiti mjesečno, ovisno o prilivu sredstava u Proračun, o čemu brigu vodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-01/03-01/25

Ur. broj: 2170-06-03-01-02

Klana, 15. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr