SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

9.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti gospodarstva, poduzetništva
i poljoprivrede za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuje opseg financiranja u oblasti gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede u 2004. godini, te obim i način sufinanciranja tih potreba kroz proračun Općine Klana za 2004. godinu.

Članak 2.

U skladu s ovim programom u sklopu proračuna Općine Klana za 2004. godinu osigurat će se sredstva za:


R. br. Program Plan 2003. Plan 2004. Razlika


1. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu 10.000,00 10.000,00 0,00 2. Sufinanciranje Udruženja obrtnika - izložbeni prostor

na sajmovima 20.000,00 25.000,00 5.000,00 3. Poduzetnički krediti 35.000,00 35.000,00 0,00 4. Subvencije za nabavu sadnica 10.000,00 10.000,00 0,00 5. Zaštita poljoprivrednih zasada 10.000,00 10.000,00 0,00 6. Projekt gospodarenja drž. polj. zemljištem 30.000,00 5.000,00 -25.000,00


UKUPNO: 115.000,00 95.000,00 -20.000,00


Članak 3.

Korisnicima donacija iz prethodnog članka isplate će se vršiti mjesečno, ovisno o prilivu sredstava u Proračun, o čemu brigu vodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-01/03-01/25

Ur. broj: 2170-06-03-01/07

Klana, 15. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr