SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

10.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 10. ožujka 2004. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjeni Socijalnog programa

Članak 1.

Članak 11. Socijalnog programa Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 8/03) mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.350,00 kuna

- dvočlano domaćinstvo do 1.950,00 kuna

- tročlano domaćinstvo do 2.500,00 kuna

- četveročlano domaćinstvo do 3.000,00 kuna

ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 500,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili domaćinstvo ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od mirovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 1. ovog članka NE URAČUNAVA se: pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, dječji doplatak, zaštitni dodatak na mirovinu. Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju popisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/04-01/05

Ur. broj: 2170-06-04-01-01

Klana, 10. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr