SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

2.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 10. ožujka 2004. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture i građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu

I.

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 29/02) tijekom godine doživio je Izmjenu usvojenu na sjednici 27. listopada 2003. godine (»Službene novine« PGŽ broj 27/03).

II.

Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način (po namjenama):


R. br. Prihod Plan 2003. Ostvarenje Razlika

* tablica u PDF formatu na kraju dokumenta

 

Neutrošena sredstva za prijenos u 2004. godinu iznose 944.900,46 kuna.

Ova sredstva iskazat će se u I. izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu.

III.

U odnosu na tabelarni prikaz pod B) slijedi da je trošak električne energije za javnu rasvjetu prekoračen za svega 370,00 kuna, dok su troškovi održavanja javne rasvjete ostali neutrošeni za 20.442,52 kune ali ne zato što radovi nisu izvršeni, već zato što je račun od strane Elektroprimorja ispostavljen tek krajem siječnja 2004. Troškovi čišćenja nerazvrstanih cesta, ulica i trgova, kao i zbrinjavanja i odvoz krupnog otpada, signalizacija na nerazvrstanim cestama (postava ogledala), održavanje kanalizacije oborinskih voda realizirani su u cijelosti.

Ostatak neutrošenih a planiranih sredstava za: prigodnu dekoraciju, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i trgova, troškovi čišćenja snijega (zimska služba), održavanje zelenih površina i troškovi dezinsekcije i deratizacije bit će namjenski prenijeti u 2004. godinu.

U tabelarnom prikazu pod C) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostalo je neutrošenih sredstava gotovo na svim planiranim stavkama uz sljedeće obrazloženje:

1. Izrada prostornog plaća Općine je u tijeku, tako da će ostatak od 13.500,00 kuna biti pribrojen planiranim sredstvima 2004. i utrošen tijekom 2004. godine.

2. Sufinanciranje izgradnje kanalizacije u predjelu Pristava je izvršeno u cijelosti i očekuje se obračun za sufinanciranje tijekom prvih mjeseci 2004. godine.

3. Ostatak od 21.927,28 kuna za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta namjenski se prenosi u 2004. godinu.

4. Sufinanciranje nastavka izgradnje nogostupa izvršeno je prema planu, a ostatak od 7548,07 kuna prenosi se namjenski u 2004. radi nastavka gradnje nogostupa prema centru Klane, kao i prema Sv. Roku.

5. Sredstva planirana za rješenje imovinsko-pravnih odnosa nogostupa za zemljište kod kbr. 16 u Klani su realizirana, dok je preostalo još za riješiti zemljište puta za Blatni klanac u Studeni, stoga se ostatak neutrošenih sredstava prenosi u 2004. godinu.

6. Planirana sredstva za izradu projekata uređenja nerazvrstanih cesta nisu utrošena i prenose se u 2004. s namjerom da se namjenski potroše.

7. Sufinanciranje uređenja odvodnje oborinske vode u Studeni na cesti za Blatni klanac je realizirana dok je u tijeku prikupljanje ponuda za rješenje odvodnje oborinske vode u Liscu kod kbr. 25, za što se prenose sredstva u 2004. godinu.

8. Izrada potpornog zida na groblju u Klani između starog i novog dijela (polje E i polje N III) realizirano je u cijelosti.

9. Planirana sredstva za otkup zemljišta za groblje u Klani nisu utrošena i prenose se za istu namjenu u 2004.

10. Od planiranih ulaganja u objekte Općine izvršeno je unutarnje bojenje uredskih prostorija i vijećnice na katu (16.000,00 kn), kao i bojenje dijela fasade zgrade Općine (15.160,00), bojenje grilja i vrata na Domu u Škalnici (2.700,00 kn) i krovopokrivački, limarski i drugi radovi na zgradi škole u Studeni (26.646,00 kn), a ostatak od 112.000,00 kuna prenosi se namjenski u 2004. godinu.

11. Simbolična sredstva za ulaganje u stambene objekte Općine ostala su neiskorištena i prenose se namjenski u 2004. godinu.

12. Izrada novih ukopnih mjesta na groblju Klana realizirana je u po planu u cijelosti.

13. Od planiranih sredstava za izradu projekata, realiziran je izdatak od 130.000,00 kuna za izradu projekta izgradnje

vodovoda Škalnica-Breza i projekta za razvoj malih radnih zona - vojarna Klana u iznosu od 25.010,00 kuna. Preostala neutrošena sredstva od 167.990,00 kuna namjenski se prenose u 2004. godinu.

14. Planirana sredstva za parcelaciju zemljišta građevinskih parcela u predjelu Kalužica prenose se u 2004. godinu, budući da parcelacija nije okončana tijekom 2003. godine.

15. Sredstva planirana za troškove katastarskih i gruntovnih podataka za proširenje građevinskog zemljišta isto tako namjenski će se prenijeti u 2004. godinu.

16. Ulaganja u infrastrukturu budućih radnih zona u predjelu vojarni nisu izvršena, obzirom da niti postupak preuzimanja vojnih objekata nije okončan. Sredstva se u cijelosti namjenski prenose u 2004. godinu.

17. Uređenje prostora za multimedijalni centar na katu Vatrogasnog doma u Klani započeto je krajem godine raspisivanjem javnog nadmetanja za prikupljanje najpovoljnijeg ponuđača. Preostala neutrošena sredstva namjenski se prenose u 2004. godinu.

Klasa: 021-01/04-01/06

Ur. broj: 2170-06-04-01-01

Klana, 10. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Ivan Šnajdar, v. r.

 

Izvješće   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr