SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

8.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti socijalne skrbi
i zdravstva za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuje opseg financiranja u oblasti socijalne skrbi i zdravstva u 2004. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba kroz Proračun Općine Klana za 2004. godinu.

Članak 2.

U skladu s ovim Programom u sklopu proračuna Općine Klana za 2004. godinu osigurat će se sredstva za:


R. br. Program Plan 2003. Plan 2004. Razlika


1. Pravo na podmirenje trošk. stanovanja i ogrjeva 25.000,00 25.000,00 0,00 2. Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača 20.000,00 20.000,00 0,00 3. Besplatna prehrana dojenčadi 15.000,00 15.000,00 0,00 4. Pravo na besplatnu marendu u osnovnim školama 7.000,00 7.000,00 0,00 5. Naknade u naravi - prijevoz (sre. škole, ddk, soc.kor.) 14.000,00 14.000,00 0,00 6. Pomoć obiteljima invalidnih osoba 13.000,00 13.000,00 0,00 7. Dopunski socijalni program za osobe starije od 75 god. 5.000,00 10.000,00 5.000,00 8. Dopunski socijalni program za rad s mladima

(prevencija ovisnosti) 10.000,00 2.000,00 -8.000,00 9. Jednokratne pomoći humanitarnim organizacijama 5.000,00 5.000,00 0,00 10. Jednokratna pomoć Crvenom križu 5.000,00 5.000,00 0,00 11. Dop.soc.program za rad s kroničnim bolesnicima 5.000,00 5.000,00 0,00 12. Jednokratna pomoć za opremu novorođenčadi 15.000,00 15.000,00 0,00 13. Nabava kompjutera za Dom zdr.Klana 10.000,00 8.000,00 -2.000,00 14. Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja 0,00 2.000,00 2.000,00


UKUPNO: 149.000,00 146.000,00 3.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-01/03-01/25

Ur. broj: 2170-06-03-01/05

Klana, 15. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr