SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

7.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u oblasti obrazovanja za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuje opseg financiranja u oblasti obrazovanja, odnosno ulaganja iz sredstava proračuna Općine Klana za 2004. godinu.

Članak 2.

U skladu s ovim Programom u sklopu proračuna Općine Klana za 2004. godinu osigurat će se sredstva za:


R. br. Program Plan 2003. Plan 2004. Razlika


1. Tekuće donacije Osnovnoj školi »Klana« 30.000,00 30.000,00 0,00 2. Naknada u naravi-prijevoz učenika 13.500,00 15.000,00 1.500,00 3. Stipendije i školarine 41.200,00 50.000,00 8.800,00 4. Donacija OŠ »Klana« za 160-obljetnicu 5.000,00 0,00 -5.000,00 5. Nagrade nadarenim učenicima 1.000,00 5.000,00 4.000,00 6. Poklon učenicima 1. razreda 4.200,00 5.000,00 800,00 7. Kapit.donacija za opremu inform.učionice 30.000,00 0,00 -30.000,00 8. Sufinanciranje u investiciji uređenja zgrada OŠ 0,00 30.000,00 30.000,00


UKUPNO TEKUĆE DONACIJE I IZDACI

U OBRAZOVANJU 124.900,00 135.000,00 10.100,00


Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-01/03-01/25

Ur. broj: 2170-06-03-01/06

Klana, 15. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51217&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr